सूचना

बिषय जारी मिति फाईल अन्तिम म्याद
स्वत प्रकाशन तेश्रो त्रैमासिक माघ-चैत २०८०-०८१ PMAMP ओखलढुंगा । 2081-01-06 Closed !!!
लाभग्राहि टनौट गरिएको तथा सम्झौता गर्ने सम्बन्धमा 2080-11-03 Closed !!!
लाभग्राहि टनौट गरिएको तथा सम्झौता गर्ने सम्बन्धि सुचना । 2080-10-23 Closed !!!

प्रकाशनहरु

स्वत प्रकाशन प्रथम त्रैमासिक साश्रव-असोज २०80 PMAMP ओखलढुंगा ।
स्याउ ट्रेलिसिङ्ग मा अनुदान निवेदन फारम
स्याउको बिरुवा माग
सिचाई पुर्वाधार निर्माण आवेदन फारम
साना मेुसनरी यन्त्र उपकरण आवेदन
बुंग आलु उत्पादन प्रबिधि
कृषि डायरी २०७८
कृषि डायरी २०७७
परियोजना कार्यान्वयन म्यानुअल २०७७
स्याउ ट्रेलिसिङ्ग मा अनुदान निवेदन फारम
स्याउको बिरुवा माग
सिचाई पुर्वाधार निर्माण आवेदन फारम
साना मेुसनरी यन्त्र उपकरण आवेदन
प्याकेजिङ्ग, लेबलिङ्ग तथा पोष्टहार्भेष्ट क्षति न्यूनिकरणसम्बन्धि कार्यक्रममा आवेदन फारम
उच्च घनत्वको स्याउ तथा ओखर बगैचा स्थापना कार्यक्रम सञ्चालन मापदण्ड २०७८ updated
परियोजना कार्यान्वयन म्यानुअल (Project Implementation Manual)
कृषि उपज भण्डारण घर निर्माण कार्यन्वयन कार्यविधि - २०७५
जैविक विषादी उत्पादन प्रयोगशाला निर्माण कार्यक्रम कार्यविधि - २०७५
सघन फलफुल विकास कार्यक्रम संचलन कार्यविधि -२०७५
स्वत प्रकाशन प्रथम त्रैमासिक साश्रव-असोज २०80 PMAMP ओखलढुंगा ।
स्वत प्रकाशन चौथो त्रैमासिक बैशाख-असार २०८० PMAMP ओखलढुंगा ।
स्वत प्रकाशन तेश्रो त्रैमासिक माघ-चैत २०७९ PMAMP ओखलढुंगा ।
स्वत प्रकाशन दोश्रो त्रैमासिक कात्तिक-पौष २०७९ PMAMP ओखलढुंगा ।
स्वत प्रकाशन प्रथम त्रैमासिक साश्रव-असोज २०७९ PMAMP ओखलढुंगा ।