नेपाल सरकार
 कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना
परियोजना कार्यन्वयन एकाइ, ओखलढुंगा

फोन नं.: ०३७-५२०७११

मोबाइल नं.:९८५२८४१७११, ९८५२८२८०३०
ईमेल: pmamp.piu.ok@gmail.com