जम्मा कर्मचारी: 18
डा. हेमचन्द्र कुमार जैसवार
कृषि अधिकृत
मोबाइल नं.: ९८५२८४१७११
इमेल: pmamp.piu.ok@gmail.com
सजना भुजेल
पशु बिकाश अधिकृत
मोबाइल नं.: 9852828030
इमेल: sbbsazana5024@gmail.com
श्री राजेन्द्र राजभण्डारी
नायब सुब्बा
मोबाइल नं.: ९८५२८४०४४१
इमेल:
श्री गोबिन्द बहादुर श्रेष्ठ
लेखापाल
मोबाइल नं.: ९८५१०३४१६२
इमेल: shresthagovinda923@gmail.com
श्री लीला कुमार श्रेष्ठ
कृषि प्राबिधिक
मोबाइल नं.: ९८६२९३११०६
इमेल: lilashtha@gmail.com
श्री सरीता दाहाल
कृषि प्राबिधिक
मोबाइल नं.: ९८६२९३२५४७, 9852828030
इमेल: saritadahalokd@gmail.com
श्री संजय बस्नेत
कृषि प्राबिधिक
मोबाइल नं.: ९८४१२६३०५०
इमेल: bsanjaya349@gmail.com
श्री कविता मगर
कृषि प्राबिधिक
मोबाइल नं.: ९८४४०१७७७४
इमेल: Kabitamagar630@gmail.com
श्री सुस्मा राई
कृषि प्राबिधिक
मोबाइल नं.: ९८६३८८६८२६
इमेल: susmarae03@gmail.com
शोभा कुमारी मगर
ना. प्रा. स (करार)
मोबाइल नं.: 9861876570
इमेल: shobhak.magar@gmail.com
सुदिप कटवाल
नायव पशु सेवा प्रबिधिक
मोबाइल नं.: 9861317269
इमेल:
सुनिता कार्कि
नायव पशु सेवा प्रबिधिक
मोबाइल नं.: 9861159635
इमेल: sunitakarki256@gmail.com
श्री जनक तामाङ्ग
हलुका सवारी चालक
मोबाइल नं.: ९८४५६१८४४९
इमेल:
श्री मिन बहादुर बानिँया
कार्यालय सहयोगी
मोबाइल नं.: ९८४९५११२९९
इमेल:
श्री मनोज खड्का
कार्यालय सहयोगी
मोबाइल नं.: ९८६३९१७२०४
इमेल: khadkam370@gmail.com
श्री सन्तोष नाछिरिङ्ग
कार्यालय सहयोगी
मोबाइल नं.: ९८६२५०६२३३
इमेल: santosh1nachhiring@gmail.com
कृष्ण बहादुर खत्रि
कार्यालय सहयोगी
मोबाइल नं.:
इमेल:
श्री कल्पना गरुङ्ग
कार्यालय सहयोगी
मोबाइल नं.: ९८६२६२८३२३
इमेल: