किवि जोन थाक्रा ब्यबस्थापन कार्यक्रम
सिचाई पुर्वाधार निर्माण
बाख्रा जोन अनुगमन २०७८/०७९
बाख्रा पालन सम्बन्धि ३ दिने जिल्ला स्तरीय तालिम २०७८/०७९
बाख्रा पालन सम्बन्धि ३ दिने जिल्ला स्तरीय तालिम २०७८/०७९
ओखरको जिल्ला स्तरीय तालिम २०७८/०७९
ओखरको जिल्ला स्तरीय तालिम २०७८/०७९
आलु खेती सम्बन्धि जिल्ला स्तरीय तालिम २०७८/०७९
उन्नत बोर बोका बितरण कार्यक्रम २०७८/०७९
बाख्रा पालन सम्बन्धि ३ दिने जिल्ला स्तरीय तालिम २०७८/०७९
स्याउ/ओखर जोन अन्तर्गत स्याउ उत्पादन गरिरहेका कृषकहरुसँग अन्तर्क्रिया कार्यक्रम
प्रदेश स्तरीय प्रथम त्रैमासिक प्रगति समिक्षा गोस्ठी